รายละเอียดข้อมูลที่ให้บริการผ่าน DITP API กลาง สำหรับหน่วยงานที่ต้องการขอเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกและกิจกรรมของ DITP DRIVE
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ